Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:

Ad Heijne schoenen by Joost

Van Loenshof 166

7511 NM
Enschede

Nederland

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65164601 met BTW nummer NL856004194B01
Website:www.adheijne.nl
Koper:een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Ad Heijne Schoenen by Joost overeenkomst sluit.
Bestelling:een overeenkomst tussen Ad Heijne schoenen by Joost de koper tot de levering van één of meerdere producten, die als zodanig door Ad Heijne Schoenen by Joost geaccepteerd.
Product: een product dat door Ad Heijne Schoenen by Joost op de website wordt aangeboden ter verkoop.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

We nodigen je uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkoop van Ad Heijne-producten, na te lezen op onze website: www.adheijne.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers wereldwijd. Ad Heijne behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De koper dient deze Algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice.
3. BESTELLINGEN OP DE WEBSITE 

3.1 De verkoopprocedure

De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van Ad Heijne Schoenen by Joost opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van Ad Heijne Schoenen by Joost. De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling.  Ad Heijne Schoenen by Joost herinnert de koper dat de persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden. Nadat een bestelling word geplaatst, zal de koper een e-mail ontvangen met de bestelbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door Ad Heijne Schoenen by Joost. De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de koper en voor Ad Heijne Schoenen by Joost. Het kan voorkomen dat er geen bestelbevestiging ontvangen wordt door de koper door tijdelijke communicatie problemen in het netwerk of een foutief ingevoerd e-mailadres. In beide gevallen adviseert  Ad Heijne Schoenen by Joost de klant contact op te nemen met de klantenservice.

3.2 Weigering van de bestelling door Ad Heijne Schoenen by Joost.

Hoewel er alles aan gedaan wordt elke klant van dienst te zijn, behoudt Ad Heijne Schoenen by Joost  het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. Ad Heijne Schoenen by Joost behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de koper te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door Ad Heijne Schoenen by Joost is ontvangen door de koper voor deze bestelling, in de volgende situaties:

– in het uitzonderlijke geval waarin het product niet beschikbaar is of niet op voorraad blijkt te zijn nadat een orderbevestiging door de koper is ontvangen.
– De bestelling wordt door veiligheidssystemen gedetecteerd als ongebruikelijk of een mogelijke vorm van fraude.

– Ad Heijne Schoenen by Joost  reden heeft te geloven dat de koper niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

– Ad Heijne Schoenen by Joost  reden heeft te geloven dat de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

– In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.

– Ad Heijne Schoenen by Joost  niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.

– In gevallen van overmacht (zie art. 8: ‘Overmacht’).

3.3 Weigeren / annuleren van de bestelling door de koper

De Koper is de prijs verschuldigd die Ad Heijne Schoenen by Joost in haar bevestiging conform artikel 3.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Bestellingen kunnen binnen 24 uur nadat er een overeenkomst / betaling is verricht worden geannuleerd. Hiervoor dient de koper middels een email Ad Heijne Schoenen by Joost hiervan op de hoogte te stellen.
Wordt de bestelling binnen 24 uur niet geannuleerd, dan is de koper de medegedeelde prijs verschuldigd aan Ad Heijne Schoenen by Joost.

3.4 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ad Heijne Schoenen by Joost gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Auteursrecht afbeeldingen

Alle afbeeldingen op www.adheijne.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet).

4. PRIJS EN BETALING

4.1. Betaling en Valuta

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

Ad Heijne Schoenen by Joost biedt de mogelijkheid, het land van bestemming te veranderen. Indien het land van bestemming wordt veranderd, kan de prijs betreft de verzendkosten ook worden veranderd.

4.2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 21% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet.

4.3. Gegarandeerde Prijs

Ad Heijne Schoenen by Joost is niet verplicht bestellingen te leveren indien een fout is gemaakt met betrekking tot de weergave of beschrijving van het product en het voor de koper duidelijk is dat de fout typografisch is of de koper redelijkerwijs niet mag verwachten dat in de weergegeven situatie het product beschikbaar is voor aangegeven prijs op de website.
In deze gevallen heeft  Ad Heijne Schoenen by Joost de mogelijkheid de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zal door Ad Heijne Schoenen by Joost worden teruggestort.

4.4. Betalingsmogelijkheden

Ad Heijne Schoenen by Joost biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden, waaronder: Ideal, Creditcard, Mister Cash, SOFORT Banking.

4.5. Veiligheid van betalen

Voor  Ad Heijne Schoenen by Joost is de veiligheid bij het plaatsen van online bestellingen essentieel. Alle transacties worden via veilige betaalsystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de bank doorgegeven.

4.6 Bezorgkosten worden apart berekend, boven een bedrag van €100,00 betaald de koper geen verzendkosten.

5. LEVERING

De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door geselecteerde vervoerders.
Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren.
Op het moment dat de bestelling is overgedragen aan het vervoersbedrijf, zal Ad Heijne Schoenen by Joost de koper via e-mail een track & trace code sturen, zodat ze de koper de status van de bestelling op elk moment kan bekijken. Tevens ontvangt de klant vanuit de vervoeder ook een email.

5.1. Leveringsvoorwaarden

Ad Heijne Schoenen by Joost zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. In het geval dat er dingen misgaan met de levering door een fout in het verzendadres (dat kan worden toegewijd aan de koper), is Ad Heijne Schoenen by Joost niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. In het geval dat Ad Heijne Schoenen by Joost  meer informatie nodig heeft voor de levering, kan de koper benaderd worden Ad Heijne Schoenen by Joost om extra informatie te verschaffen. Dit kan resulteren in een vertraging van de bezorgtijd.
Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet een gegarandeerde levertijden.

5.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten

In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk Ad Heijne Schoenen by Joost  telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen (z.s.m. nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal Ad Heijne Schoenen by Joost de zaak afhandelen; de koper moet Ad Heijne Schoenen by Joost altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder  Ad Heijne Schoenen by Joost te informeren en te wachten op instructies van Ad Heijne Schoenen by Joost, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch  Ad Heijne Schoenen by Joost verantwoordelijk houden voor de retourzending.
In het geval een koper een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de koper Ad Heijne Schoenen by Joost zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (z.s.m. nadat de bestelling is geleverd). De koper dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van Ad Heijne Schoenen by Joost. Ad Heijne Schoenen by Joost zal vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden.

5.3. Ontbrekende producten

Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door Ad Heijne Schoenen by Joost naar de koper, is vermist, vermist wordt, of indien de koper beweert dat de bestelling niet is bezorgd (ondanks dat informatie voor handen, zoals de track & trace gegevens verstrekt door de vervoerder, anders aangeven) wordt de klachtprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure, voordat terug storting van het aankoopbedrag of het opnieuw verzenden van het product zal plaatsvinden. De koper dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), zal Ad Heijne Schoenen by Joost het bedrag dat is overgemaakt terugstorten of de bestelling opnieuw verzenden.
Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres (of ophaalpunt) van de koper binnen 30 dagen, is de koper verplicht de klantenservice van Ad Heijne Schoenen by Joost te informeren via e-mail binnen dit tijdsbestek.

5.4. Bestellingen buiten Nederland

Bij bestellingen vanuit het buitenland voert Ad Heijne Schoenen by Joost een controle uit middels een email vanuit ons Online Management. Middels deze mail bevestigen wij de opdrachtbevestiging van de klant uit het buitenland. Het Online Management van Ad Heijne Schoenen by Joost vraagt een bevestiging van opdracht en NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) van de opdrachtgever.

Dit om frauduleuze handelingen tegen te gaan, om teleurstellingen bij opdrachtgever te voorkomen en om Ad Heijne Schoenen by Joost te beschermen tegen mogelijke fraude.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleent.

Ad Heijne Schoenen by Joost behoudt zich altijd het recht om naar aanleiding van deze procedure een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.

Opdrachtgevers vanuit een land anders dan Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste vertaling van deze bepalende algemene voorwaarden naar hun eigen moedertaal. Ad Heijne Schoenen by Joost is ten allen tijde niet verantwoordelijk voor een juiste vertaling c.q. opvatting van deze algemene voorwaarden in of naar elke andere taal dan de Nederlandse taal. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Ad Heijne Schoenen by Joost behoudt zich altijd het recht om naar aanleiding van deze procedure een bestelling te weigeren zonder opgave van reden

6. RETOURNEREN EN RUILEN

6.1 Retourneren

Elk product dat op de website is besteld kan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper, zonder opgave van een reden. Sale artikelen mogen geretourneerd worden. Een retournering kan altijd via het retourformulier.

De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper dit te melden aan de klantenservice van Ad Heijne Schoenen by Joost en te wachten op verder instructies. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- of kooklucht, bevatten. Ad Heijne Schoenen by Joost behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen.
De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending.  Ad Heijne Schoenen by Joost adviseert de koper het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.
De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen worden gedragen door de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal  Ad Heijne Schoenen by Joost binnen 5 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugstorten op de rekening waarmee het product is betaald, exclusief eventuele verzendkosten.
Heeft u betaald doormiddel van : Creditcard ? Dan verzoeken wij u om uw bankgegevens door te geven op het retourformulier doormiddel van een email te sturen naar. Wij stortten alleen geld terug via onze bank.

6.2 Ruilen

Elk product dat op de website is besteld kan geruild worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper.
De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper dit te melden aan de klantenservice van Ad Heijne Schoenen by Joost en te wachten op verder instructies. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- of kooklucht, bevatten.  Ad Heijne Schoenen by Joost behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen. Ruilen is bij  Ad Heijne Schoenen by Joost voor rekening klant. Een ruiling dient te geschieden met het retourformulier.

7. GARANTIE EN REPARATIE

Ad Heijne Schoenen by Joost biedt een garantie van 30 dagen vanaf de dag dat het product geleverd is. De garantie van 30 dagen garandeert de koper dat het product voldoet aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Ad Heijne Schoenen by Joost biedt een garantie van 30 dagen vanaf de dag dat het product geleverd is. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op, dan moet de koper dit melden door middel van een email te sturen naar webstore@adheijne.nl. De garantie is alleen van toepassing als er sprake is van een gegronde klacht. De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

– Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)

– Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
– Uitzonderlijke slijtage

– Beschadiging door het niet volgen van was etiketten

– Het product is beschadigd door onoplettendheid of onbehoorlijk gebruik door de koper.  (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)

– Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van Ad Heijne Schoenen by Joost.

– Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
– Uitzonderlijke slijtage

– Beschadiging door het niet volgen van was etiketten

In het geval van vragen over garantie, kan de koper altijd contact opnemen met de klantenservice van  Ad Heijne Schoenen by Joost webstore@adheijne.nl.

8. OVERMACHT

Ad Heijne Schoenen by Joost is in sommige gevallen afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan Ad Heijne Schoenen by Joost.
Ad Heijne Schoenen by Joost kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Mocht de bestelling binnen 30 dagen niet geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Ad Heijne Schoenen by Joost voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zij of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

Ad Heijne Schoenen by Joost bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. Ad Heijne Schoenen by Joost garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk in verband met de voltooiing van de bestelling of reparatie.

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen Ad Heijne Schoenen by Joost en kopers, ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.